FANDOM


Les artikkelen Benboy345 på Donald.no Wiki for mer informasjon om medlemmets historie på Donald.no.
Fancy (registrert som b) registrerte seg på DonaldForum 20. februar 2015.

Politikk

Fancy er en kjent politiker på DonaldForum og har vært en svært sentral person i politikken på siden. Den 20. februar 2015 startet han og Galaniitoluodda opp Det Borgerlige Samlingsparti (senere kjent som Moderniseringspartiet), et parti som fikk mange medlemmer. Etter at blokken bestående av DBS og Reducklikanerne vant andetingsvalget februar 2015 ble Fancy DonaldForums første statsminister som en del av Bennys første regjering. Etter at regjeringen kollapset i mai samme året, ble det avholdet et gjenvalg som endte med at han ble gjenvalgt som statsminister i Bennys andre regjering. Etter at også denne regjeringen kollapset, ble Moderniseringspartiet lagt ned.

I august 2015 startet Fancy og Tor Duck opp et nytt parti ved navn Frihetspartiet. Ved andetingsvalget i samme måned inngikk partiet en blokk med RosaCZPotetgull ledet av Lizz (senere kjent som Panda), men denne ble brutt rett før valgslutt. Neste dag, 21. august 2015, tredde BIH_Prides første regjering inn. Etter en periode mye uroligheter og uenigheter i regjeringen bestemte Fancy seg for at Frihetspartiet og RCP skulle gå i blokk på nytt. Avgjørelsen ble sterkt mislikt. På grunn av store politiske intriger meldte flere av partiets sentrale medlemmer seg ut. Frihetspartiet regjerte i noen uker, men på grunn av uavklarte situasjoner i RCP bestemte partiets nye leder Yayo seg for å gå i blokk med MAX igjen. Dette samarbeidet fungerte heller ikke, og det ble enda en regjeringskollaps.

Andetingsrepresentanter våren 2015
Andetingspresident: Z • Supergodset • Yayo