FANDOM


Donald.nos grunnlov var grunnloven og den eneste loven i politikkenDonald.no. Den het opprinnelig Andeby's Store Grunnlov og ble vedtatt i Småtinget i 2011 etter et forslag fremmet av TDonalds regjering. Grunnloven var uavhengig av Redaksjonen, og ble vedtatt av Småtinget som retningslinjer. Den nye versjonen ble opprettet den 18. september 2011. Endringer tilføyd etterpå er markert med dato.

Grunnloven
1. Hvordan oppføre seg i forum
 • § 1.1 Alle skal forholde seg til Andebys lover og regler, og ved brudd, skal rapportering eller tilsnakk være en selvfølge.
 • § 1.2 Ingen skal bli holdt utenfor, uansett alder eller hva det måtte være.
 • § 1.3 Hvis du ser noen som blir mobbet/ertet er du pliktig til å informere Redaksjonen/Moderatorer/Regjeringen om det.
 • § 1.4 Hvis du vil at Regjeringen ikke skal nevne navnet ditt om du f.eks har fortalt oss om en mobber, så har vi taushetsplikt hvis det skulle være ønsket.
 • § 1.5 Du skal ikke mobbe andre, eller skrive noe som kan virke sårende.
 • § 1.6 Du skal ikke poste uønsket reklame eller innlegg i foraene/tavler/dagbøker gjentatte ganger.
 • § 1.7 Du skal ikke legge ut bilder av andre uten lov av vedkommende på bilde.
 • § 1.8 Du skal aldri legge ut din eller andres adresse/personlig info for andre medlemmer på Donald.no
 • § 1.9 Du må prøve å poste innleggene dine i det forumet som passer best.
 • § 1.10 Du skal ikke kopiere noe av innholdet på Donald.no uten noen form for avtale med den som har skrevet det.
 • § 1.11 Du skal ikke poste lenker til nettsteder med usømmelig eller ulovlig innhold.
 • § 1.12 Du skal ikke prøve å hacke andre brukere. Dette vil bli rapportert til Redaksjonen, som i verste fall kan melde fra til myndighetene i Norge.
 • § 1.13 Du skal ikke sende opp gamle eller holde liv, innlegg hvis flertallet sier at du ikke skal gjøre det.
 • § 1.14 Du skal holde PM (meldinger i innboksen) hemmelig. Den skal kun vises for andre om du har tillatelse fra alle som deltar i meldingen.
2. Dine plikter og rettigheter
 • § 2.1 Du er pliktig til å melde fra til regjeringen på Donald.no eller Redaksjonen ved et eventuelt lovbrudd.
 • § 2.2 Du har rett til å legge ut bilder/videoer av deg selv, men er du under 15 år må du ha tillatelse fra dine foreldre. Du må også ha tillatelse fra andre *personer som er på bildet.
 • § 2.3 Du har rett til å ytre dine meninger, uten å få kvass kritikk tilbake, så fremt at ingen blir krenket/såret.
 • § 2.4 Du har lov til å ta egne valg, uten at andre skal kritisere deg for det.
3. Valgregler
 • § 3.1 Du kan kun stemme med en bruker under valget. Ikke flere brukere/multibrukere/brukere du har tilgang til.
 • § 3.2 Brukeren din må ha vært laget minst 1 uke før valget har startet for at du kan stemme
 • § 3.4 Alle brukere har stemmerett, med mindre den er fjernet av retten eller lignende.
 • § 3.5 Det er ulovlig å tvinge andre brukere til å stemme partiet ditt
 • § 3.6 Det er ikke lov å gi goder (gaver eller lignende) til en bruker for at han/hun skal stemme partiet ditt.
 • § 3.7 Parallelt med Småtingsvalget skal det arrangeres et Småtingspresidentvalg der man velger hvemr som skal bli Småtingspresident den neste perioden. Dette valget skal arrangeres av statsministeren.
 • § 3.8 Dersom to partier planlegger en koalisjon er koalisjonen gyldig og kan ikke brytes dersom begge parter har sagt tydelig at de har en avtale.
 • § 3.9 Dersom begge partene er enige kan man bryte ut av en koalisjon
 • § 3.10 Hvis du planlegger koalisjon med noen, samtidig som du har laget koalisjon med et annet parti, er det partiet du planlegger med pliktig til å takke nei.
 • § 3.11 Du kan ikke være med i flere partier samtidig. Du kan heller ikke planlegge et annet parti mens du er medlem i et parti fra før.
 • §3.12 Hvis du likevel har lyst til å planlegge et parti samtidig som du er med i et annet, må lederen i det partiet du er med i si at det er greit.
4. Generelle lover
 • § 4.1 For at det skal skje grunnlovsendringer må over 50% av forsamlingen være enig.
 • § 4.2 Donald.nos lover har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at lover som blir vedtatt ikke skal ha innvirkning på hendelser som skjedde før vedtaket. (Tilføyd 21.07.2012)