FANDOM


Latsabbene er en klan grunnlagt 4.april 2014 av Toby45, som selv styrte klanen i to måneder det året. Klanen hadde en egen avis som het Latsabbene-tidende, og ble drevet av Mrr14. Det kom også en utgave av denne avisen på DonaldForum i 2015, dog da var det Smash909 (Taco_duck) som var redaktør, med B som artikkelskribent.

Klanen sitt klanemblem ble laget av Smash909 (Taco_duck), og i løpet av perioden april-juni 2014 ble klanen fort anerkjent som en fullverdig klan, ettersom at klanen hadde sin egen rangstige akkurat som de fire opprinnelige klanene, og i juni fikk egne lover og et eget styre kalt for Latskapet.

I juni 2014 hadde Latsabbene et valg, som av mange ble omtalt som meget kaotisk, siden klanen kun hadde fire medlemmer, og det var mulig å endre stemme, noe som ble gjort flere ganger av de fire som stemte.

Toby45 vant til slutt valget, men trakk seg til fordel for Mrr14, som ble ny Borgermester i klanen. Taco_duck ble Viseborgermester.

I januar 2015 utnevnte Toby45, grunnleggeren av Latsabbene, Taco_duck til ny Borgermester i forbindelse med at forumet skulle bli nedlagt, og at Mrr14 var inaktiv.

I mai 2015 hadde Latsabbene ingen Klanleder på Donald.no, ettersom at klanen hadde flyttet over til DonaldForum. Derfor tok Toby45 tilbake makten og opprettet senere den måneden et klanpoliti kalt for Sofa-skvadronen. Han oppløste også Latskapet og de gamle lovene til fordel for et enevelde styrt av ham.

Den 17. mai 2015, da det ble kjent at Donald.no skulle bli relansert, publiserte Toby45 et innlegg der han offisielt nedla klanen på Donald.no, selv om det ble gjort klart at klanen skulle fortsette under Taco_duck på DonaldForum. Dette var det siste blogginnlegget fra Latsabbene på Donald.no før det ble relansert.

Nåværende borgermester er Taco_duck. Tidligere ledere i klanen:

Toby45 (April 2014-Juni 2014, Mai 2015)

Mrr14 (Juni 2014-Januar 2015)

2il1pjd

Latsabbene sin logo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki