FANDOM


Mal:Ikke sjekket

Å være småtingsrepresentant er en stilling du har etter at du har kommet høyt opp på mandatlisten til ditt parti, og partiet ditt har fått så mange stemmer at du kommer med i småtinget. Å være en småtingsrepresentant er en viktig jobb for politikken på donald.no, og de fleste avgjørelser angående politikken tas av representantene i småtinget

Representantene møter opp på møter som de blir invitert til av småtingspresidenten, og diskuterer om saker når de har fått ordet. Representanter kan også legge frem andre saker, men dette må sendes inn til småtingspresidenten og legges på venteliste. 

Det er 17 småtingsrepresentanter på småtinget. 

Småtingsrepresentanter Rediger

Utdypende artikkel: Liste over småtingsrepresentanter